Let’s see, how to write ملوخية in English? How about Mulukhiyah, mloukhiya, molokhia, molokhiya, mulukhiyya, or malukhiyah? No matter what you […]